Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

 
ξερα κλαδιά, μελένια φυλλώματα  ,αναζητούν την ελπίδα
στο ταξίδι τους σ' ένα ορίζοντα  λέξεων ,στις δίνες του ανέμου..